a
0(324) 814 11 15
Çağrı Merkezi
Share
Vizyonumuz

Karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı, vatandaşın katılımını sağlayan, iletişimi sağlam açıklık (saydamlık) ilkesine uyan, kamu yararı gözeten, eşitlik hakkaniyet ve demokratik devlet ilkesine bağlı, hukuk devleti anlayışını benimseyen, HALKIN BELEDİYESİ'ni oluşturmak.