a
0(324) 814 11 15
Çağrı Merkezi
Share
Uygulama İmar Plan Değişikliği İlanı

Uygulama İmar Plan Değişikliği İlanı

(Akarca Mah. 362/1)

 

 

"İlçemiz Akarca Mahallesi 362 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

değişikliği, Anamur Belediyesi Meclisi’nin 07/07/2020 tarih ve 43; Mersin Büyükşehir Belediyesi

Meclisi’nin 11/01/2021 tarih ve 19 sayılı kararları ile onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım

Yönetmeliği 33. maddesi gereği 30 (otuz) gün süre ile (01/06/202130/

06/2021 tarihleri arasında) Anamur

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır."