a
0(324) 814 11 15
Çağrı Merkezi
Share
Başkan Kılınç'tan Basın Açıklaması

Değerli hemşehrilerim,

Saygıdeğer kamuoyu.

Yaklaşık 3 ay önce, Mersin Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçemiz Anamur’da yapılan faturalandırma işlemlerinde su faturalarının üzerinde “Anamur Belediyesi Evsel Katı Atık Toplama Payı” bölümü açıldığı, belediyemizin adı anılarak su faturalarına evsel katı atık toplama bedeli yansıtıldığı tespit edilmiş ve vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilebilmesi için belediyemizce konu ile ilgili basın açıklaması yapılmıştı.

Konu ile ilgili 3 ay önce yaptığımız bilgi ve belgelere dayalı açıklamalara rağmen, Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile MESKİ Anamur Şube Müdürlüğünde görevli personellerin sosyal medya hesaplarından ve CHP Anamur Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar nedeniyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Değerli hemşehrilerim,

Bahse konu Evsel Katı Atık Toplama Bedellerinin hangi usul ve esaslara göre toplanacağı, tarifenin nasıl belirleneceği ve tahsilat işleminin kimin tarafından ne şekilde gerçekleştirileceği “27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” açıkça belirtilmiştir.

İlgili yönetmeliğin faturalandırma başlıklı 22-(1) maddesinde “atıksu ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme, yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılır” denilmektedir.

Aynı Yönetmeliğin Evsel katı atık idarelerinin görev ve yetkileri başlıklı 8. maddesinde “Evsel Katı Atık İdareleri, evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemek ve ücretlerini toplamakla yükümlüdür” denilmektedir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Personellerinin ve CHP Anamur Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda “Evsel Katı Atık Ücretlerinin alınmaması Mersin Büyükşehir Belediyesince teklif edilmiş, ancak CHP ve İYİ Partinin kabul oylarına karşın MHP ve Ak Partinin red oyları ile bu ücretin tahsil edilmesi yönünde karar alınmıştır” şeklindeki paylaşımı açıkça hukuka aykırıdır.

Kanunlarla tahsil edilmesi zorunlu olan bir ücretin belediye meclisince alınacak bir karar ile iptal edilmesi söz konusu değildir. Zira meclis kararları hukuka uygun olmak zorundadır. Büyükşehir Belediye Meclisinin herhangi bir konuda kanuna aykırı karar alması mümkün değildir. Ayrıca ilgili yönetmelik hükümlerince tahsil edilmesi gereken paranın toplanmaması kamu zararı oluşturacak ve ilerde telafisi mümkün olmayan sorunlar ortaya çıkartacaktır.

Bahse konu yönetmelikte açıkça belirtildiği üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Evsel Katı Atık Ücretlerini Su Faturaları üzerinden vatandaşlarımızdan tahsil etmek, Anamur Belediye Başkanlığı ise toplanacak olan tarife ücretlerini belirlemekle kanunen yükümlüdür.

Saygıdeğer hemşehrilerim,

Su faturaları aracılığı ile tahsil edilmesi devletin getirdiği kanunlar gereği zorunlu olan bu uygulama hakkında Mersin Büyükşehir Belediyesinin kurumsal olarak değil de, belediyede görevli personeller aracılığı ile kamuoyunu yanlış ve taraflı olarak yönlendirmeye çalışması aklın ve mantığın kabul edebileceği bir uygulama değildir.

Bizim belediyecilik anlayışımıza göre, ortada bir sorun varsa bu sorun çözülmeye çalışılmalıdır. Ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi bu konuyu sürekli olarak sulandırmakta ve vatandaşlarımızla Anamur Belediyesini karşı karşıya getirmeye çalışmaktadır.

Yönetmeliklerle belirlenmiş bir konunun iptali ancak Danıştay kararı ile mümkündür. Anamur Belediyesi, İmar ile ilgili çıkartılan bir yönetmeliği Anamurlu hemşehrilerimizin ve belediyemizin menfaatlerine aykırı olduğu gerekçesi ile Danıştaya taşımış ve yönetmeliğin yürütmesini durdurma kararı aldırmış, bu uygulama ile hem Anamurlu hemşehrilerimiz hemde belediyemiz kazanmıştır.

Hal böyle iken, Evsel Katı Atık Ücreti ile ilgili kamuoyuna sürekli olarak yalan yanlış bilgiler veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Evsel Katı Atıkların toplanmasını ve su faturaları üzerinden tahsil edilmesini zorunlu hale getiren yönetmelikle ilgili neden Danıştaya başvurmamaktadır ?

Bizim kanaatimizce, danıştaya başvurarak yönetmeliğin iptal edilmesini sağlamak yalnızca vatandaşlarımızın kazanmasına neden olurken, yönetmelikle ilgili sürekli kamuoyunu yanıltmak ise bizatihi Mersin Büyükşehir Belediyesini idare edenlerin siyasi rant devşirmesini sağlamaktır.

Bu konuyu kurumsal olarak değil kentimize hizmet etmekle görevli personeller üzerinden gündeme getirmek ise en hafif tabiri ile korkaklıktır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur Belediyesi üzerinden Evsel Katı Atık Ücretleri ile ilgili sürekli polemik üretiyor iken, aynı parayı aynı yöntemle tahsil eden Yenişehir ve Mezitli Belediyeleri’ne neden tek kelime etmemekte yada sosyal belediyecilik dersi vermemektedir?

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne çağrımız şudur;

Evsel Katı Atık Ücretleri’nin tahsilinin iptali ile ilgili kanunlar çerçevesinde yapılacak olan her türlü hukuki girişimi desteklemekle birlikte, kanuna, akla, mantığa ve vicdana aykırı her türlü açıklama ve uygulamasını da reddediyoruz.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliğini bir kenara bırakarak, çalışan personellerine kamuoyunu yalan yanlış bilgilendiren bültenler yayınlatmasını ise asla  kabul etmiyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.